Yhdistys

Träskändan kartanon ystävät ry – Träskända herrgårds vänner rf.

Yhdistyksen tarkoituksena on edistää Träskändan kartanon kulttuurihistoriallista perintöä ja säilymistä kaupungin omistuksessa ja kunnostamista sellaiseen toimintaan, että kartano säilyy avoimena kuntalaisille ja muulle yleisölle. Lisäksi yhdistyksen tarkoituksena on lisätä kartanon ja sen ympäristön sekä Aurora Karamzinin elämäntyön tunnettuutta sekä tukea Träskändan kartanon toimintaedellytyksiä. Yhdistys toteuttaa tarkoitustaan järjestämällä tilaisuuksia ja tapahtumia, tekemällä kartanoa ja Aurora Karamzinin perintöä tunnetuksi sekä hankkimalla varoja Träskändan kartanon toiminnan tukemiseksi.

Tutustu yhdistyksen Visioon (pdf, 2019), jossa kerrotaan ideoita Träskändan kartanon ja alueen vanhojen rakennusten aktivoimiseksi.

Yhdistys perustettiin 20.11.2016 ja rekisteröitiin yhdistysrekisteriin 20.1.2017.

Yhdistyksen säännöt (pdf, 2017).

Yhdistyksen hallitus 2.11.2023-

  • Tiina Hietakangas
  • Terhi Mäkinen, puheenjohtaja
  • Anne Ovaska
  • Ulla Palomäki
  • Immo Parviainen
  • Marjo Saxberg

Yhdistyksen sähköposti: info@traskandankartano.fi