Yhdistys

 

Träskändan kartanon ystävät ry – Träskända herrgårds vänner rf.

Yhdistyksen tarkoituksena on edistää Träskändan kartanon kulttuurihistoriallista perintöä ja säilymistä kaupungin omistuksessa ja kunnostamista sellaiseen toimintaan, että kartano säilyy avoimena kuntalaisille ja muulle yleisölle. Lisäksi yhdistyksen tarkoituksena on lisätä kartanon ja sen ympäristön sekä Aurora Karamzinin elämäntyön tunnettuutta sekä tukea Träskändan kartanon toimintaedellytyksiä. Yhdistys toteuttaa tarkoitustaan järjestämällä tilaisuuksia ja tapahtumia, tekemällä kartanoa ja Aurora Karamzinin perintöä tunnetuksi sekä hankkimalla varoja Träskändan kartanon toiminnan tukemiseksi.

Yhdistys perustettiin 20.11.2016 ja rekisteröitiin yhdistysrekisteriin 20.1.2017.

Yhdistyksen hallitus 2019
Julia Weckman, puheenjohtaja
Jari Kujala, varapuheenjohtaja
Leena Hallman-Avellan, hallituksen jäsen
Tiina Hietakangas, hallituksen jäsen
Nina Mäkelä, hallituksen jäsen
Ulla Palomäki, hallituksen jäsen
Immo Parviainen, hallituksen jäsen
Teresia Volotinen, hallituksen jäsen

Yhdityksen sähköposti: info@traskandankartano.fi