Terveisiä valtuuston kokouksesta! – Träskända käsittelyssä Espoon valtuustossa 9.9.

Kaupunginvaltuutettu Tiina Elon terveiset Espoon kaupunginvaltuuston kokouksesta, jossa käsiteltiin Träskändan kartanoa sekä Jari Kujalan ja Laura Laakkosen perustamaa kuntalaisaloitetta, joka keräsi sinnikkäällä yhteistyöllä tarvittavat 2% Espoon kaupungin väkiluvusta, eli n. 5800 nimeä. Lain mukaan valtuuston on otettava kuntalaisaloitteen asia käsittelyynsä puolen vuoden kuluessa aloitteen luovuttamisesta. Aloite luovutettiin kaupungille joulukuussa 2018, toukokuussa 2019 kaupunki myönsi julkisivuremonttiin 700 000€.

”Terveisiä valtuuston kokouksesta:

Tänään oli historiallinen hetki, kun käsittelimme Espoon kautta aikain ensimmäisen kuntalaisaloitteen, kuntalaisaloitteen Träskändan kartanon saamiseksi kuntalaiskäyttöön. Lämmin kiitos Träskändan kartanon ystäville, kaikille jotka allekirjoititte aloitteen ja kaikille, jotka olette tavalla tai toisella olleet edistämässä yhteistä asiaamme, Träskändan kartanon saamista arvoiseensa käyttöön.

Valtuusto hyväksyi yksimielisesti seuraavan toivomukseni: “Valtuusto toivoo, että kartanon tulevaa käyttöä suunnitellaan kaupungin johdolla yhteistyössä asukkaiden, järjestötoimijoiden ja yrittäjien kanssa Aurora Karamzinin perintöä kunnioittaen siten, että kartano ja sen pihapiiri pysyvät kuntalaisille avoimina. Valtuusto toivoo, että valmistelun etenemisestä raportoidaan säännöllisesti kaupunginhallitukselle.”

Työtä riittää vielä tehtäväksi, ja seuraavaksi on kaupungin lupaama vuorovaikutteinen tilaisuus kartanon tulevasta käytöstä. Mutta tämä oli tärkeä etappi, jota kannattaa juhlia.❤️👏

Iloisin yhteistyöterveisin
Tiina Elo”

Me yhdistyksessä iloitsemme hyvistä terveisistä, työ tosiaan jatkuu, mutta nyt on hyvät tunnelmat ja koemme, että kuntalaisia on kuunneltu! Kiitos kaikille aloitteeseen osallistuneille, vapaaehtoisille ja nimienkeruussa mukana olleille, järjestämissämme lukuisissa tapahtumissa esiintyneille, auttaneille ja myös niissä kävijöille, yhdistyksen hallituksen jäsenille ja aktiivisille mukana olijoille, asiaa edistäneille poliitikoille ja kaikille kulttuurin ystäville, jotka ovat tukeneet Träskändan kartanon uutta nousua!