Keskustelutilaisuus Hotel Chene Oy:n kanssa 1.2.2024 klo 17.30–19 Meijerissä

Vuosi 2024 alkoi mielenkiintoisesti, sillä heti 8.1. Espoon kaupunginhallituksen elinkeino- ja kilpailukykyjaoston esityslistalla oli käsittelyssä Lippajärvellä sijaitsevan Träskändan kartanon alueen varaaminen Hotel Chene Oy:lle. Varaus päätettiin jättää pöydälle lisäselvityksiä varten ja päätös voidaan tehdä aikaisintaan seuraavassa kokouksessa 5.2.2024.

Emme yhdistyksessä olleet aiemmin kuulleet avauksesta. Suhtaudumme lähtökohtaisesti tietysti positiivisesti sille, että Träskändan kartano saadaan uuteen kukoistukseen, mutta pyrkien myös selvittämään mistä on kyse ja tunnistamaan riskejä sekä mahdollisia pidemmän aikavälin kehityskulkuja.

Yhdistyksemme periaatteisiin kuuluu käydä avointa keskustelua, joten jotta emme joutuisi olemaan pelkkien spekulaatioiden varassa, olimme yhteydessä Hotel Chene Oy:n toimitusjohtaja Eine Vahalaan ja sovimme yhteistuumin, että pidämme torstaina 1.2. klo 17.30–19 keskustelutilaisuuden Lasten kulttuurikeskus Auroran Meijerissä.

Tervetuloa tilaisuuteen kuulemaan mistä suunnitteluvarauksessa on kyse ja keskustelemaan Träskändan tulevaisuudesta!

Mikäli mieleesi on tässä vaiheessa jo tullut kysymyksiä, voit toimittaa ne meille sähköpostitse info@traskandankartano.fi ja niihin vastataan keskustelutilaisuudessa.

8.1.2024 Espoon kaupunginhallituksen elinkeino- ja kilpailukykyjaoston päätös:

https://espoo.oncloudos.com/cgi/DREQUEST.PHP?page=meetingitem&id=20241061-4

5.1.2024 Helsingin sanomat: Arvokartano halutaan muuttaa hotelliksi Espoossa: https://www.hs.fi/kaupunki/art-2000010099809.html